git kendine bir kişilik al

(Kaynak: sarkisizkulaklik, sarkisizkulaklik gönderdi)

(via balimsi)

(frankensteininzombigelini gönderdi)

Ölen geri dönmediğine göre, orası daha güzeldir belkide.

Onun nasıl uyuduğunu izlemek için, tüm uykularımdan vazgeçebilirim.

(Kaynak: denizlerastim-geliyorum, nomusiicnoliife gönderdi)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter