Sonra Bir Papatya Koptu Yerinden.

mrjemmm:

Dedi ki; SEVMİYOR.

(dogustanuykusuzumben gönderdi)

Ben de birinin hayatı boyunca aradığı sarı şemsiyeli kadını olmak isterdim mesela.

(Kaynak: pabucumunhayalleri, elleriisinmayankiz gönderdi)

Mutlu olmaya çalışmayın, çalıştığınız yerden sormuyorlar.

(Kaynak: herhangi1adam, lahanalidondurma gönderdi)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter