SEN BENİM 7 SANİYELİK RÜYAM VE ARDINDAN GELEN BİNLERCE HAYALİMDİN.

(Kaynak: crazywhitenigga, crazywhitenigga gönderdi)

(via mutsuzlukuzerimecukoturdu)

(tanricanemesis gönderdi)

Bilmelisin ki …
Şartlar ve olaylar, kim olduğumuzu etkilemiş olabilir.
Ama ne olduğumuzdan kendimiz sorumluyuz…
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter